Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี

 • ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  เริ่มที่


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  เริ่มที่


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SP5311L
  ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (TG) โดยสายการบินไทย (LPQ-TG02)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 2. ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - วังเวียง 3. ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (4,9,11,18ตค,20,27,29พย,6,18ธค58)
  วันเดินทาง ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ HHK015
  ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพัลเบย์ –วิคตอเรียพ้อยท์– อิสระช้อปปิ้งนาธาน- จูไห่ D2:จูไห่–สาวงามหวีหนี่– ถนนคู่รัก –ตลาดกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์ D3:จูไห่-มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง–โบสถ์เซนต์ปอลล์– เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม,ธันวาคม 2558
  17-19 ต.ค.58//5-7 ธ.ค .58
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 12,900 บาท


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SJP01AA
  ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO กินปู ดูหมี PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดย Asia Atlantic
  คำอธิบาย ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก : วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง: สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านชาวไอนุ วันที่สาม : ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาล-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช๊อคโกแล๊ต วันที่สี่ : อิสระเต็มวัน - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร-สวนโอโดริ- Mitsui Outlet – ไม่รวมค่ารถไฟ วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซะ [เกาะฮอกไกโด]- กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2559
  17,24,31มค//7,14,21,28กพ//6,13,20,27มีค59
  โดย Asia Atlantic (HB)
  เริ่มที่ 32,999 บาท *ปรับราคาลง


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SP5120BR
  ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน-The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI12)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ–บรูไน-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 2. Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3. มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah- พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง พฤษภาคม-พฤศจิกายน 58
  โดย Royal Brunei (BI)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA OCT
  ทัวร์เกาหลี เดือนตุลาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนตุลาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนตุลาคม
  วันเดินทาง เดือนตุลาคม
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA SEP
  ทัวร์เกาหลี เดือนกันยายน 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกันยายน 2559 / 20166 ทัวร์เกาหลี กันยายน 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกันยายน
  วันเดินทาง เดือนกันยายน
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA FEB
  ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี กุมภาพันธ์ 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกุมภาพันธ์
  วันเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์
  เริ่มที่


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี