Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • รหัสทัวร์ SP4804L
  ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย TG (LPQ-TG01)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าหลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน : 1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 2. ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - หลวงพระบาง - วังเวียง 3. วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ SP5046J
  ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO DORAEMON BLUE SKY 6 DAYS 4 NIGHT – บินเช้า โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL-APR01) เดือนเมษายน 2558
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ/สนามบินฮาเนดะ-สนามบินชิโตเสะ 2. เมืองบิเอะ-บ่อน้ำสีฟ้า-อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ-เมืองยูบาริ-แช่น้ำแร่ 3. โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ สวนสัตว์นิกเซ่ มารีนพาร์ค-ทะเลสาบโทยะ-แช่น้ำแร่ 4. เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ-เมนูปู 3 ชนิด 5. ตลาดเช้าเมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาเก็ต เรย์ร่าเอ้าต์เล็ท-สนามบินชิโตเซ่ 6. สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2558, ช่วงสงกรานต์ 2558
  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 58,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  ระยะเวลา ตลอดเดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ SP4811CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว ชมนาขั้นบันได ชมโชว์ : 1. สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน 2. กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน ร้านใยไผ่ไหม-เมืองจำลองซ่ง 3. กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถนนฝรั่ง 4. หยังซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย)-เมืองลับแล กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม 5. กุ้ยหลิน-นั่งกระเช้าเหยาซาน-ร้านหยก-ขึ้นเขางวงช้าง ชมด้านนอกเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง-ร้านบัวหิมะ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ตลาดใต้ดิน-ชมโชว์มิราจ 6. กุ้ยหลิน-สุวรรณภูมิ
  ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  วันเดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2558
  โดย China Southern (CZ)
  เริ่มที่ 19,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP3267V
  เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน การ์ต้าร์แอร์เวย์ QR (ทัวร์ HAN-QR02)
  คำอธิบาย เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม : 1. กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง 2. ฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – กระชังปลา – ฮานอย – ระบำตุ๊กตาน้ำ – ลาวไก 3. ลาวไก – ซาปา – ตลาดซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง 4. ซาปา – น้ำตกสีเงิน - ลาวไก – Coc Leu Market - ฮานอย 5. ฮานอย – สุสานลุงโฮ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ– ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2558, ช่วงสงกรานต์ 2558
  โดย การ์ต้าแอร์เวย์ (QR)
  เริ่มที่ 19,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP3982CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU/FM) (SHA-MU13)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง : 1. สนามบินสุวรรณภูมิ 2. กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-ถนนหวังฝูจิ่ง- ถนนอาหารตงหัวเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง 3. จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน- ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ 4. ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-ตลาดรัสเซีย- ร้านผ้าไหม 5. ร้านผีเซียะ-พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่-ปักกิ่ง(รถไฟความเร็วสูง)-เซี่ยงไฮ้-ถนนนานกิง 6. ร้านบัวหิมะ-ขึ้นหอไข่มุก-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ตลาดเถาเป่าเฉิง-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน-มิถุนายน 58
  โดย China Eastern (MU)
  เริ่มที่ 28,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4969CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (CSX-TG01)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ-ฉางซา 2. ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-โชว์จิ้งจอกขาว 3. ภาพเขียนสิบลี้(รถราง)-ร้านใบชา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า 4. ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม-ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถกอล์ฟ)-ร้านหยก 5. จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 24,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4954MM
  ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ RGN-DD14) เดือนเมษายน 2558
  คำอธิบาย เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เดือนเมษายน 2558 พัก 3 ดาว พิเศษ นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน : 1. กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 2. พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง 3. ย่างกุ้ง – สิเรียม – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2558
  โดย Nok Air (DD)
  เริ่มที่ 13,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี