เช็คที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ รบกวนระบุ TOUR CODE(รหัสทัวร์)+วันเดินทาง+จำนวนผู้เดินทาง
ทราเวลสปรี หยุดทำการ วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2559  กรุณาติดต่อทาง LINE ID: travelspree


Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี

 • รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ SCH1
  ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขึ้นกระเช้าลอยฟ้ายาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน AIR ASIA (SCH1)
  คำอธิบาย •เขาอวตาร อยู่ในเขตอุทยานหยวนเจียเจี้ย •ไป่หลงเทียนที ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง •ภูเขาเทียนจื่อซาน Tianzi Shan หรือ ภูเขาฮาเลลูย่า •สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า •ถ้ำทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม,สิงหาคม,ตุลาคม,ธันวาคม 2559
  17-20กค//11-14สค//13-18ตค//29ธค-01มค59
  โดย Air Asia (FD)
  เริ่มที่ 18,888 บาท


  รหัสทัวร์ SP2811CHKM
  ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG03)
  คำอธิบาย 1.กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่+กำแพงโบราณ 2.ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง 3.ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ 4.ต้าหลี่-คุนหมิง-ยาบัวหิมะ-ร้านไข่มุก-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก – SHOPPING 5.ร้านชา-วัดหยวนทง-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2559
  8,29มิย//6,13,27กค,24,31สค//7กย59
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 22,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP5949TAJ
  ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA 5 DAYS 3 NIGHT โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL-JUL5908) กรกฎาคม 2559
  คำอธิบาย 1.กรุงเทพ ฯ-สนามบินนาโกย่า 2.สนามบินนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่-เมืองนาโกย่า-ปราสาทนาโกย่า-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ 3.อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าซาคาเอะ -[ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดย-ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน] 4.สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม 2559
  2-6,5-9,9-13กค59
  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 34,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2560 / 2017
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2560 / 2017 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 / 2017 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2560 / 2017
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ TSOZAU01
  ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน ASIANA PLUS + JOY AUTUMN IN SEORAK 5 วัน 3 คืน โดย ASIANA // KOREAN AIR // TG
  คำอธิบาย โปรโมชั่น เที่ยวเกาหลี ซอรัคซาน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี บินสบาย โดยสายการบิน 5 ดาว +บุฟเฟต์ขาปู+SEAFOOD •ตามรอยซีรีย์ เกาะนามิ •ชมความน่ารักTEDDY BEAR FARM •เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน •นมัสการพระวัดชินฮันซา •นมัสการพระวัดนักซานซา •ชมวิวเมือง Ski Jump Tower •สนุกสนาน เพลิดเพลินที่สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ •N TOWER •ชมคอนเสริตจำลอง K-live •เดินชิว ที่ จตุรัสควางฮวามุน – คลองชองเกชอน •ช็อปปิ้งนำมันสน /สมุนไพร/โสม/ เครื่องสำอาง •ช็อปปิ้งจุใจ /ฮงแด/เมียงดง •Duty Free
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2559

  5 กันยายน - 30 พฤศจิกายน

  โดย Asiana/KoreanAir/TG
  เริ่มที่ 15,900 บาท *จำนวนจำกัด


  รหัสทัวร์ SMM1
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม (กุ้งเผ่า+เป็ดปักกิ่ง) FD AIR ASIA (SMM1)
  คำอธิบาย •สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน และ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง •ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังบุเรงนอง หรือ บัลลังก์ผึ้ง •สักการะพระพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนยิ้มหวาน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน •สักการะพระจกบาตร หรือ พระอุปคุป •ขอพรท่านเทพทันใจ และ เทพกระซิบ •อิ่มอร่อย กับ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559

  15,18กค//10สค59 1,3,9,10,16,17,23,24กย59 1,7,8,13,14,15,16,20,27,28,29ตค59 4,5,11,12,18,19พย59

  โดย Air Asia (FD)
  เริ่มที่ 12,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP6037IN
  ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย มุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์(9W) (ทัวร์ BOM-9W01)
  คำอธิบาย 1.กรุงเทพฯ – มุมไบ – วัดสิทธิวินัยยัค – ถ้ำช้าง – สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส – ประตูชัยอินเดีย – ปูเน่ 2.ปูเน่–พระพิฆคเณศทักดูเชท์ กันปาตี-Aga Khan Palace-ออรังกาบัด 3.ออรังกาบัด – ถ้ำอจันต้า – ออรังกาบัด 4.ออรังกาบัด – ถ้ำเอลโลร่า – บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย 5.ออรังกาบัด – มุมไบ – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม,ตุลาคม 2559
  12สค//5,19,21ตค59
  โดย Jet Airways (9W)
  เริ่มที่ 35,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA OCT
  ทัวร์เกาหลี เดือนตุลาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนตุลาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนตุลาคม
  วันเดินทาง เดือนตุลาคม
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ PJ05_7
  ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N TG (PJ05_7)
  คำอธิบาย D1กทม - นาโกย่า D2นาโกย่า - กุโจ - ทำอาหารจำลอง - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ออนเซ็น D3ทาคายาม่า - ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่า วันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิ มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ D4ทาคายาม่า - กระเช้าคาจิคาจิยามะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โกเทมบะเอ๊าท์เล็ท ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ออนเซน D5ทะเลสาบยามานาคาโกะ - โอชิโนะฮักไก - ศาลเจ้าเซนเก็น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ D6โตเกียว - วัดอาซากุซ่า -นาริตะ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ กทม
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม 2559
  15-20กค//27สค--1กย59
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 54,900 บาท


  รหัสทัวร์ PJ04_13
  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SUMMER 6D4N BY TG (PJ04_13)
  คำอธิบาย เที่ยวฮอกไกโด เมนูขาปู : ชิโตเซ่ - หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – ออนเซ็น -โนโบริเบทสึ – ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) – ทะเลสาบโทยะ –สวนฟูกิดาชิ –โอตารุ – คลองโอตารุ– นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -โอตารุ – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(เข้าชม) – ซัปโปโร –หอนาฬิกา (ด้านนอก) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า –ช้อปปิ้งย่านทานุกิ ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด– มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม,กันยายน 2559

  27สค-01กย//1-6กย59

  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 59,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA SEP
  ทัวร์เกาหลี เดือนกันยายน 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกันยายน 2559 / 20166 ทัวร์เกาหลี กันยายน 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกันยายน
  วันเดินทาง เดือนกันยายน
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ TBU01
  ทัวร์เกาหลี พูซาน โปรโมชั่น BUSAN PLUS + JOY AUTUMN 4D2N ZE/7C (TBU01)
  คำอธิบาย ทัวร์พูซานราคาโปรโมชั่น ลดสูงสุด3,000 บาท : สะพานเดินทะเล Sky Walkway –สวนริมทะเล แทจงแด–ปูซานทาวเวอร์ ออยุคโด Oryukdo Island – ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต – Nurimaru APEC House ศูนย์น้ำมันสน –วัดแฮดอง ยงกุงซา –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน–ศูนย์โสม ชายหาดแฮอุนแด- ตลาดพื้นเมืองแฮอุนแด –ร้านเครื่องสำอางค์-ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต–Duty Free –ดาวทาวน์
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2559

  18สิงหาคม--30พฤศจิกายน 2559
  *ดูวันเดินทางและราคาในรายละเอียด

  โดย Eastar Jet//Jeju Air
  เริ่มที่ 8,500 บาท *จำนวนจำกัด


  รหัสทัวร์ SP4879CHSH
  ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ : เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM) โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (SHA-MU20)
  คำอธิบาย 1.กทม 2.กทม-เซี่ยงไฮ้-สะพานหังโจววาน-หนิงปอ-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-หนานไห่กวนอิม 3.หนิงปอ-หังโจว-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-โชว์หังโจวไนท์ 4.อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน+วังกบิลพัตรจำลอง(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก 5.ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน-ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว-ขึ้นหอไข่มุก + SKY WALK-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านใบชา-ชมกายกรรม ERA 6.วัดพระหยก-ร้านหยก-ถนนนานกิง-ตลาดก๊อปปี้ -ร้านผ้าไหม-รถไฟแม่เหล็ก
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มิถุนายน 2559
  7,14,21,28มิย59
  โดย MU//FM
  เริ่มที่ 32,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี