Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • รหัส HCLPQ002
  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน
  คำอธิบาย เที่ยวลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงสี – เขาพู่สี – ตลาดค่ำ พระราชวังหลวง – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย
  ระยะเวลา 4วัน3คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม 2557
  โดย นกแอร์(DD)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  รหัส KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัส SP3934
  ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดย 3K (ทัวร์ SIN-3K07)
  คำอธิบาย ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า ล่องเรือบั๊มโบ๊ท สวนนกจูล่ง : 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซันเทคซิตี้(Fountain of wealth ) การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – มารีนา เบย์ แซนด์-ล่องเรือบั๊มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ 2. สนุกมวันกับ-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3. สวนนกจูล่ง-เกาะเซ็นโตซ่า-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ภาพยนตร์ 4 มิติ-ชมโชว์ “wings of time“ เซ็นโตซ่า 4. เมอร์ไลออน-ไชน่าทาวน์-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อิสระช้องปิงถนนออร์ชาร์ด-กรุงเทพ ฯ
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม ธันวาคม 2557
  โดย Jet Star (3K)
  เริ่มที่ 23,900 บาท


  รหัส HCHK004-2
  ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 2 คืน (CX)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกท- อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - วิคตอเรียพอยท์ - รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2557
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 16,900 บาท


  รหัส HCHK006-1
  ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน (CX) CX706/CX709
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า : ฮ่องกง - มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล- เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน - วิคตอเรีย พอยท์-รีพัลเบย์– กระเช้านองปิง- พระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
  ระยะเวลา 4วัน2คืน
  วันเดินทาง กันยายน ตุลาคม 2557
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 23,900 บาท


  รหัส SP4230
  ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทาคายาม่า เดือนกันยายน 2557 : TAKAYAMA JAPAN ALPS AUTUMN 7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL-OCT05)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวทาคายาม่า ขาปูยักษ์ : 1. กทม 2. สนามบินโอซาก้า-เกียวโต-วัดเรียวอันจิ-วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองจิฟุ 3. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-อาบน้ำแร่ 4. เมืองโทยาม่า-เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ-เมืองมัตสึโมโต้ 5. เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้-ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ 6. ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งชินจุกุ 7. วัดนาริตะ-ห้างจัสโก้อิออน-กทม
  ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
  วันเดินทาง กันยายน 2557
  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 60,900 บาท


  รหัส HCVN004
  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ คูชิ 3 วัน 2 คืน TK
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน อุโมงค์คูชิ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถันห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ทำเนียบรวมชาติ พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไปรษณีย์กลาง วิหารโนตเทรอดาม-อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ วัดเทียนฮัว
  ระยะเวลา 3วัน2คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม กันยายน 2557
  โดย Turkish Airlines(TK)
  เริ่มที่ 10,900 บาท


  รหัส KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัส KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  ระยะเวลา ตลอดเดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัส SP2992
  ทัวร์กวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6วัน บินTG (DYG-TG02)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวจีน ท่องเที่ยวจางเจี่ยเจี้ย • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหู • ชมเขาอวตารซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนต์ • ชมความงามประตูสวรรค์ ของเขาเทียนเหมินซาน • สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม ณ ถนนเป่ยจิงลู่
  ระยะเวลา 6วัน5คืน
  วันเดินทาง กันยายน ตุลาคม 2557
  โดย การบินไทย(TG)
  เริ่มที่ 28,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี