Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • รหัสทัวร์ HVN001
  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน BL
  คำอธิบาย ฮานอย - ฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานโฮจิมินห์ - บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - Tran Quoc Pagoda - ช้อปปิ้งย่านการค้า 36 สาย
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง เมษายน-ธันวาคม 2558
  โดย Jet Star (BL)
  เริ่มที่ 9,999


  รหัสทัวร์ HKWL001
  ทัวร์กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น 5 วัน 4 คืน (CX)
  คำอธิบาย D1: สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - กุ้ยหลิน - ถ่ายรูปด้านนอก เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง D2: กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - ยาบัวหิมะ - โชว์ MIRAGE D3: กุ้ยหลิน - หยังซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง(ระยะสั้น) - ร้านชา - ถนนฝรั่ง D4:หยังซั่ว – กุ้ยหลิน - กระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน ร้านผ้าไหม - ตลาดใต้ดิน - ถนนคนเดิน D5:กุ้ยหลิน – เข้าสวนชมเข้างวงช้าง - ร้านใยไผ่ไหม - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม 2558
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 18,900 บาท


  รหัสทัวร์ HXIY001
  ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เติงฟง ไคฟง เจิ้งโจว 6 วัน 5 คืน (CX)
  คำอธิบาย ฮ่องกง - ซีอาน - วัดลามะ-ซีอาน - โรงงานตุ๊กตาดินเผา - กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ผ่านชมสุสานจิ๋นซี - โรงงานผ้าไหม - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง- - ตลาดมุสลิม - โชว์ราชวงศ์ถัง - ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - ร้านหยก - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์)-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปลั่วหยาง - ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบต) – ร้านพุทราจีน - เติงฟง - วัดเส้าหลิน -ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู- เติงฟง - ไคฟง - ศาลไคฟง - ศาลามังกร (หลงถิง) - เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) - เจิ้งโจว-เจิ้งโจว - ล่องแม่น้ำหวงเหอ
  ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  วันเดินทาง พฤศจิกายน,ธันวาคม 2558, ปีใหม่ 2559
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 34,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  ระยะเวลา ตลอดเดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ SP4879CH
  ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM) โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (SHA-MU20)
  คำอธิบาย สะพานหังโจววาน-หนิงปอ-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-หนานไห่กวนอิม -ผู่โถวซาน-หนิงปอ-หังโจว-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-โชว์ -หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน+วังกบิลพัตรจำลอง(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-เซี่ยงไฮ้ -ร้านบัวหิมะ,ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว -ขึ้นหอไข่มุก + SKY WALK-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเซอร์ -หาดไว่ทาน-ร้านใบชา-ชมกายกรรม ERA -วัดพระหยก-ร้านหยก-ถนนนานกิง-ตลาดก๊อปปี้ -ร้านผ้าไหม-รถไฟแม่เหล็ก
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2558
  โดย China Eastern (MU)
  เริ่มที่ 27,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP3911V
  ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ (ทัวร์ SGN-VJ03)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์ - ฟานเทียด 2. โฮจิมินห์ -ฟานเทียด - Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมุยเน่ –ดาลัด-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า 3. ดาลัด – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดติ๊กลาม – พระราชวังตากอากาศ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ดาลัด 4. ดาลัด - นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ทำเนียบประธานาธิบดี--ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ 5.นครโฮจิมินห์ –วัดเทียนเฮา –ช้อปปิ้งณ ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม 2558
  โดย Vietjet Air (VJ)
  เริ่มที่ 19,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4702TJ
  ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA 5 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL-SEP01) เดือนกันยายน 2558
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ-เมืองนาริตะ 2. เมืองนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-ช้อปปิ้งชินจูกุ แช่น้ำแร่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-ทะเลสาบฮามานา ช้อปปิ้งอิออน 4. วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ-ย่านซาคาเอะ [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ-ไม่รวมค่าเดินทาง-1000 เยน] 5. สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง 29 ก.ย - 03 ต.ค 58
  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 27,900 บาท จองด่วน


  รหัสทัวร์ SP5311L
  ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (TG) โดยสายการบินไทย (LPQ-TG02)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 2. ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - วังเวียง 3. ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 14,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี