Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • รหัส HCLPQ002
  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน
  คำอธิบาย เที่ยวลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงสี – เขาพู่สี – ตลาดค่ำ พระราชวังหลวง – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย
  ระยะเวลา 4วัน3คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม 2557
  โดย นกแอร์(DD)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  รหัส KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัส HCSIN002
  ทัวร์สิงคโปร์ มะละกา ล่องเรือ SUPERSTAR GEMINI CRUISE สิงคโปร์-มะละกา 3วัน 2 คืน
  คำอธิบาย ท่่องเที่ยวสิงคโปร์ มะละกา ล่องเรือสำราญระดับโลก Superstar Gemini : ** อิสระท่องเที่ยวที่มะละกา (มาเลเซีย) ** ** นอนบนเรือทั้ง 2 คืน ** : สิงคโปร์–VIVO CITY-ท่าเรือ HarbourFront Centre–เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-มะละกา สิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม 2557
  โดย Singapore Airlines (SQ)
  เริ่มที่ 25,900 บาท


  รหัส HCHK004-2
  ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 2 คืน (CX)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกท- อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - วิคตอเรียพอยท์ - รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2557
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 16,900 บาท


  รหัส HCHK006-1
  ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน (CX) CX706/CX709
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า : ฮ่องกง - มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล- เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน - วิคตอเรีย พอยท์-รีพัลเบย์– กระเช้านองปิง- พระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
  ระยะเวลา 4วัน2คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม กันยายน 2557
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 23,900 บาท


  รหัส HCVN004
  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ คูชิ 3 วัน 2 คืน TK
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน อุโมงค์คูชิ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถันห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ทำเนียบรวมชาติ พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไปรษณีย์กลาง วิหารโนตเทรอดาม-อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ วัดเทียนฮัว
  ระยะเวลา 3วัน2คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม กันยายน 2557
  โดย Turkish Airlines(TK)
  เริ่มที่ 10,900 บาท


  รหัส SP4340
  ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไนบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-A 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI06)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวบรูไร ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม : 1. กรุงเทพฯ–บรูไน 2. ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-พิพิธภัณฑ์ MalayTechnology-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-หมู่บ้านกลางน้ำ 3. บรูไน-มะนิลา-สวน Alaya Triangle Garden-ชมโชว์พื้นเมือง 4. โบสถ์เซนต์โจเซฟ-Jeepney Factory-ตาไกไต-ชมวิวภูเขาไฟตาอัล-ช้อปปิ้ง Greenhills Center 5. มะนิลา-เกาะคอร์เรกิดอร์ -ช้อปปิ้ง SM Mall 6. สวนไรซาล-อินทรามูรอส-โบสถ์ซานออกัสติน-ป้อมปราการซานติเอโก้-มะนิลา-บรูไน-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6วัน5คืน
  วันเดินทาง มิถุนายน กรกฎาคม 2557
  โดย Royal Brunei (BI)
  เริ่มที่ 33,900 บาท


  รหัส KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 เกาหลี พฤษภาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัส KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  ระยะเวลา ตลอดเดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัส SP4458
  ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-A 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI01)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวบาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ : 1. กรุงเทพฯ–บรูไน-บาหลี 2. สวนพระวิษณุ–วัดอูลูวาตู–ระบำ Kacak Dance 3. วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน–วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน 4. ระบำบารองแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก–ศูนย์เครื่องเงิน–หมู่บ้านคินตามณี–ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู–วัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน 5. บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman -มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-มัสยิด Omar Ali Saifuddin-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-หมู่บ้านกลางน้ำ-บรูไน-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5วัน4คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม กันยายน 2557
  โดย Royal Brunei (BI)
  เริ่มที่ 24,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี