Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • รหัสทัวร์ SP4804L
  ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย TG (LPQ-TG01)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าหลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน : 1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 2. ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - หลวงพระบาง - วังเวียง 3. วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ SP5130J
  ทัวร์ทาคายาม่า TAKAYAMA FREE NAGOYA 5 DAYS 3 NIGHT โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL-MAY01) เดือนพฤษภาคม 2558
  คำอธิบาย เที่ยวญี่ปุ่น ทาคายาม่า นาโงย่า : 1. กรุงเทพ ฯ-สนามบินนาโกย่า 2. สนามบินนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ 3. เมืองนาโกย่า-พิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น-ปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้ง JR Tower 4. วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ-ย่านซาคาเอะ [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000yen] 5. สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง พฤษภาคม 2558
  โดย Japan Airlines (JL)
  เริ่มที่ 37,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  ระยะเวลา ตลอดเดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ SP4811CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว ชมนาขั้นบันได ชมโชว์ : 1. สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน 2. กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน ร้านใยไผ่ไหม-เมืองจำลองซ่ง 3. กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถนนฝรั่ง 4. หยังซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย)-เมืองลับแล กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม 5. กุ้ยหลิน-นั่งกระเช้าเหยาซาน-ร้านหยก-ขึ้นเขางวงช้าง ชมด้านนอกเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง-ร้านบัวหิมะ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ตลาดใต้ดิน-ชมโชว์มิราจ 6. กุ้ยหลิน-สุวรรณภูมิ
  ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  วันเดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2558
  โดย China Southern (CZ)
  เริ่มที่ 19,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP3982CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU/FM) (SHA-MU13)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง : 1. สนามบินสุวรรณภูมิ 2. กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-ถนนหวังฝูจิ่ง- ถนนอาหารตงหัวเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง 3. จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน- ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ 4. ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-ตลาดรัสเซีย- ร้านผ้าไหม 5. ร้านผีเซียะ-พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่-ปักกิ่ง(รถไฟความเร็วสูง)-เซี่ยงไฮ้-ถนนนานกิง 6. ร้านบัวหิมะ-ขึ้นหอไข่มุก-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ตลาดเถาเป่าเฉิง-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน-มิถุนายน 58
  โดย China Eastern (MU)
  เริ่มที่ 28,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4969CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (CSX-TG01)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ-ฉางซา 2. ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-โชว์จิ้งจอกขาว 3. ภาพเขียนสิบลี้(รถราง)-ร้านใบชา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า 4. ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม-ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถกอล์ฟ)-ร้านหยก 5. จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 24,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4954MM
  ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ RGN-DD14) เดือนเมษายน 2558
  คำอธิบาย เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เดือนเมษายน 2558 พัก 3 ดาว พิเศษ นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน : 1. กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 2. พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง 3. ย่างกุ้ง – สิเรียม – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง เมษายน 2558
  โดย Nok Air (DD)
  เริ่มที่ 13,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4391J
  ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD MORNING TOKYO-OSAKA PINKMOSS 5 วัน 4 คืน – บินเช้า A380 โดยสายการบินไทย (TG-MAY03) เดือนพฤษภาคม 2558
  คำอธิบาย เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว เมนูขาปู : • เที่ยวสบายๆ เดินทางถึงพักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืน 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 2. โตเกียว-พระราชวังอิมพีเรียล-วัดอาซากุซ่า ช้อปปิ้ง-อาบน้ำแร่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส-เมืองนาโกย่า 4. เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ -เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้ง 5. สนามบินโอซาก้า-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง พฤษภาคม 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 39,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี