Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี

 • ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ HVN001
  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน BL
  คำอธิบาย ฮานอย - ฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานโฮจิมินห์ - บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - Tran Quoc Pagoda - ช้อปปิ้งย่านการค้า 36 สาย
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง เมษายน-ธันวาคม 2558
  โดย Jet Star (BL)
  เริ่มที่ 9,999


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  เริ่มที่


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  เริ่มที่


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SP4969JCH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (CSX-TG01)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ-ฉางซา 2. ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-โชว์จิ้งจอกขาว 3. ภาพเขียนสิบลี้(รถราง)-ร้านใบชา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า 4. ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม-ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถกอล์ฟ)-ร้านหยก 5. จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง พฤศจิกายน,ธันวาคม 2558
  11,18,25พย//2,23,26ธค58
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 24,900 บาท


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SP5311L
  ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (TG) โดยสายการบินไทย (LPQ-TG02)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 2. ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - วังเวียง 3. ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (4,9,11,18ตค,20,27,29พย,6,18ธค58)
  วันเดินทาง ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ HHK015
  ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพัลเบย์ –วิคตอเรียพ้อยท์– อิสระช้อปปิ้งนาธาน- จูไห่ D2:จูไห่–สาวงามหวีหนี่– ถนนคู่รัก –ตลาดกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์ D3:จูไห่-มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง–โบสถ์เซนต์ปอลล์– เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง ตุลาคม,ธันวาคม 2558
  17-19 ต.ค.58//5-7 ธ.ค .58
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 12,900 บาท


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SJP01AA
  ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO กินปู ดูหมี PROMOTION 5 วัน 3 คืน โดย Asia Atlantic
  คำอธิบาย ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก : วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง: สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านชาวไอนุ วันที่สาม : ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาล-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช๊อคโกแล๊ต วันที่สี่ : อิสระเต็มวัน - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร-สวนโอโดริ- Mitsui Outlet – ไม่รวมค่ารถไฟ วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซะ [เกาะฮอกไกโด]- กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2558-มีนาคม 2559
  โดย Asia Atlantic (HB)
  เริ่มที่ 36,900 บาท *PRO


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SP5120BR
  ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน-The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI12)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ–บรูไน-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 2. Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3. มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah- พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง พฤษภาคม-พฤศจิกายน 58
  โดย Royal Brunei (BI)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


  ดูเพิ่มเติมคลิก
  รหัสทัวร์ SP4537KMJ
  ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : เหมาลำ KOMATSU TOTTORI OSAKA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG-CHARTER01)
  คำอธิบาย 1.กรุงเทพฯ-สนามบินโคมัตสึ 2.สนามบินโคมัตสึ-จังหวัดฟุกุอิ-หน้าผาโทจินโบ- เมืองเกียวโต-อามาโนะฮาชิดาเตะ 3.เมืองออนเซ็นคิโนซากิ-เมืองทตโตริ-เนินทรายทตโตริ-เมืองฮิเมจิ 4.เมืองโกเบ – โกเบพอร์ตทาวเวอร์-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 5.เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-คานาซาว่า – สวนเคนโระคุเอ็น - ห้างอิออน 6.สนามบินโคมัตสึ-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง ธันวาคม 2558,ปีใหม่ 2559
  29 ธันวาคม 2558 – 03 มกราคม 2559
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 52,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี