Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2559 / 2016
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  ระยะเวลา ตลอดเดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ SP4879CH
  ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM) โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (SHA-MU20)
  คำอธิบาย สะพานหังโจววาน-หนิงปอ-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-หนานไห่กวนอิม -ผู่โถวซาน-หนิงปอ-หังโจว-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-โชว์ -หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน+วังกบิลพัตรจำลอง(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-เซี่ยงไฮ้ -ร้านบัวหิมะ,ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว -ขึ้นหอไข่มุก + SKY WALK-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเซอร์ -หาดไว่ทาน-ร้านใบชา-ชมกายกรรม ERA -วัดพระหยก-ร้านหยก-ถนนนานกิง-ตลาดก๊อปปี้ -ร้านผ้าไหม-รถไฟแม่เหล็ก
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มิถุนายน,กรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 58
  โดย China Eastern (MU)
  เริ่มที่ 27,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4811CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ) โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (KWL-CZ02)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว ชมนาขั้นบันได ชมโชว์ : 1. สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน 2. กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน ร้านใยไผ่ไหม-เมืองจำลองซ่ง 3. กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถนนฝรั่ง 4. หยังซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย)-เมืองลับแล กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม 5. กุ้ยหลิน-นั่งกระเช้าเหยาซาน-ร้านหยก-ขึ้นเขางวงช้าง ชมด้านนอกเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง-ร้านบัวหิมะ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ตลาดใต้ดิน-ชมโชว์มิราจ 6. กุ้ยหลิน-สุวรรณภูมิ
  ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2558
  โดย China Southern (CZ)
  เริ่มที่ 19,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4846XJ
  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SUPER PRO TOKYO LAVENDER [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ-JUN01)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 2. สนามบินนาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมดอกลาเวนเดอร์-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ 4. อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5. วัดอาซากุซะ-เมืองนาริตะ-วัดนาริตะ-ห้างจัสโก้อิออน สนามบินนาริตะ 6. กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง มิถุนายน กรกฎาคม 2558
  โดย Air Asia X (XJ)
  เริ่มที่ 26,900 บาท *โปรโมชั่น


  รหัสทัวร์ SP4969CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (CSX-TG01)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ-ฉางซา 2. ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-โชว์จิ้งจอกขาว 3. ภาพเขียนสิบลี้(รถราง)-ร้านใบชา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า 4. ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม-ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถกอล์ฟ)-ร้านหยก 5. จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง สิงหาคม,กันยายน,ตุลาคม 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 24,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP5311L
  ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (TG) โดยสายการบินไทย (LPQ-TG02)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 2. ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - วังเวียง 3. ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 14,900 บาท


  รหัสทัวร์ HHK015
  ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
  คำอธิบาย D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพัลเบย์ –วิคตอเรียพ้อยท์– อิสระช้อปปิ้งนาธาน- จูไห่ D2:จูไห่–สาวงามหวีหนี่– ถนนคู่รัก –ตลาดกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์ D3:จูไห่-มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง–โบสถ์เซนต์ปอลล์– เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง กรกฎาคม 2558
  โดย Cathay Pacific (CX)
  เริ่มที่ 12,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP5120BR
  ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน-The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI12)
  คำอธิบาย 1. กรุงเทพฯ–บรูไน-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 2. Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3. มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah- พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง พฤษภาคม-พฤศจิกายน 58
  โดย Royal Brunei (BI)
  เริ่มที่ 15,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี