Untitled Document
 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี
 • รหัสทัวร์ SP4804L
  ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย TG (LPQ-TG01)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าหลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน : 1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 2. ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - หลวงพระบาง - วังเวียง 3. วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  วันเดินทาง มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2558
  โดย การบินไทย (TG)
  เริ่มที่ 16,900 บาท


  รหัสทัวร์ KOREA JULY
  ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนกรกฎาคม
  วันเดินทาง เดือนกรกฎาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ KOREA MAY
  ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนพฤษภาคม
  ระยะเวลา ตลอดเดือนพฤษภาคม
  วันเดินทาง เดือนพฤษภาคม
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่


  รหัสทัวร์ KOREA JUNE
  ทัวร์เกาหลี เดือนมิถุนายน 2558 / 2015 เที่ยวเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 / 2015 ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2558 / 2015
  คำอธิบาย รวมทัวร์เกาหลี อุทยานโซรัคซาน เกาะเชจู พูซาน ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลีบิน5ดาว อินชอน กรุงโซล ทัวร์เกาหลีเส้นทางอื่นๆ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี เดือนมิถุนายน
  ระยะเวลา ตลอดเดือนมิถุนายน
  วันเดินทาง เดือนมิถุนายน
  โดย JOINED-TOUR / กรุ๊ปเหมา
  เริ่มที่ *โปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกนะคะ


  รหัสทัวร์ SP4458BL
  ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-A 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI01)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวบาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ : 1. กรุงเทพฯ–บรูไน-บาหลี 2. สวนพระวิษณุ–วัดอูลูวาตู–ระบำ Kacak Dance 3. วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน–วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน 4. ระบำบารองแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก–ศูนย์เครื่องเงิน–หมู่บ้านคินตามณี–ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู–วัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน 5. บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman -มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-มัสยิด Omar Ali Saifuddin-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-หมู่บ้านกลางน้ำ-บรูไน-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มกราคม,เมษายน 2558
  โดย Royal Brunei (BI)
  เริ่มที่ 26,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP004
  ทัวร์เกาหลี BIG THANKS SPRING 2015 เดือนเมษายน 2558
  คำอธิบาย ทัวร์เกาหลี ฤดูใบไม้ผลิ ชมซากุระบาน กับทราเวลสปรี พิเศษสุดๆ ขอบคุณลูกค้า กรุ๊ปเดียวเท่านั้น ในเดือนเมษายน 2558 TrickEye+เมนูขาปู+แจกหมอนรองคอ+สายรัดกระเป๋าทุกที่นั่ง+แถม SNACK BOX ก่อนขึ้นเครื่อง : หมู่บ้านอังกฤษ - ปั่น Rail Bike – เกาะนามิ - ซอรัคซาน - วันชินฮันซา - เอเวอร์แลนด์ ชมโชว์ - ตึก 63 / แวะชมซากุระ - ศูนย์โสม - เครื่องสำอาง – อะเมทิส – ทงแดมุน - เมียงดง โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี –ชองเกชอน - TRICK EYE- Herb - Red Pine – Supermarket
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง 22-26 เมษายน 2558
  โดย Eastar Jet หรือเทียบเท่า
  เริ่มที่ 22,199 บาท *จำนวนจำกัด


  รหัสทัวร์ HCNP001
  ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ โปครา นากาโก๊ด 5วัน บินTG
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวเนปาล พระราชวังหนุมานโดก้า น้ำตกเดวี เที่ยวเมืองมรดกโลก ยอดเขาเอเวอเรสท์ Shopping !! ช้อปปิ้งสุดมัน กับสินค้าชาวเนปาลที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ
  ระยะเวลา 5วัน4คืน
  วันเดินทาง 10-14 กรกฎาคม 2557
  โดย การบินไทย(TG)
  เริ่มที่ 39,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP3982CH
  ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU/FM) (SHA-MU13)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง : 1. สนามบินสุวรรณภูมิ 2. กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-ถนนหวังฝูจิ่ง- ถนนอาหารตงหัวเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง 3. จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน- ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ 4. ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-ตลาดรัสเซีย- ร้านผ้าไหม 5. ร้านผีเซียะ-พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่-ปักกิ่ง(รถไฟความเร็วสูง)-เซี่ยงไฮ้-ถนนนานกิง 6. ร้านบัวหิมะ-ขึ้นหอไข่มุก-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ตลาดเถาเป่าเฉิง-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง กุมภาพันธ์ มีนาคม 2558
  โดย China Eastern (MU)
  เริ่มที่ 28,900 บาท


  รหัสทัวร์ SP4758CH
  ทัวร์จีน เที่ยวHarbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (HRB-CA03)
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวปักกิ่ง ฮาร์บิ้น : 1. สนามบินสุวรรณภูมิ 2. กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง- ผ่านชมภายนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย 3. สกีเซ็นเตอร์เอ้อหลงซาน-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2015 International Ice and Snow Festival) 4. ชมงานหิมะที่เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงหยาง- สวนเสือไซบีเรีย-ฮาร์บิ้น-ปักกิ่ง 5. ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-พระราชวังฤดูร้อน- ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-ชมกายกรรมปักกิ่ง 6. จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ตลาดรัสเซีย- ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
  ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  วันเดินทาง มกราคม กุมภาพันธ์ 2558
  โดย Air China (CA)
  เริ่มที่ 38,900 บาท


  รหัสทัวร์ WV001
  ทัวร์เกาหลี WE SNOW SKI SCOOT 5 วัน 3 คืน โดย NOK SCOOT
  คำอธิบาย ท่องเที่ยวเกาหลี พักสกี ขาปูยักษ์ บินสบายกับ Nok Scoot : LA PETTITE FRANCE– เกาะนามิ- สกีรีสอร์ท - กิมจิแลนด์+ฮันบก – ไร่สตรอเบอรี่ – EVERLAND- Fanta Stick - พระราชวังเคียงบ๊อก - บลูเฮ้าส์– พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน –ถนนฮงอิค - TRCIK EYE MUSEUM+ ICEMUSEUM - ตลาดทงเดมุน - ตลาดเมียงดง - N TOWER – ศูนย์โสม – ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE+ชมคลองชองเกซอน-โรงงานอเมทิส – SUPER MARKET
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  วันเดินทาง กุมภาพันธ์ มีนาคม 2558
  โดย Nok Scoot (XW)
  เริ่มที่ 19,900 บาท


 • กรุณาติดต่อ ทราเวล สปรี